KIBRISYAŞAM

Kuzey Kıbrıs’ın borç yükü 16,050 milyar TL

serdar-denktas

Denktaş, bu yılsonuna dek devletin ek mesai harcamalarının 85,2 milyon TL’ye ulaşmasının beklendiğini kaydederek, bunun sorgulanması ve ivedi tedbir alınması gereken bir sorun olduğunu belirtti.

Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde “2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşmelerinde bütçeyle ilgili sunum yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bütçenin henüz gerçekleştirilmemiş olan, tarihi rakamları gösteren gelecek zaman periyodu için yapılan belirli bir döneme ait yapılacak giderleri ve elde edilecek gelirleri gösteren mali plan olduğunu söyledi.

Denktaş, bütçenin mali, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar yaratacağına işaret ederek iyi planlama ve dikkatli kullanmanın önem taşıdığını belirtti.

Görevlerinin ülke kaynaklarının olanaklar nispetinde öncelikle ihtiyaçlar çerçevesinde etkin olarak dağılımını sağlamak olduğunu kaydeden Serdar Denktaş, 2017 bütçesini bu hedefle hazırladıklarını anlattı.

Çeşitli yıllara ait enflasyon rakamlarına değinen Denktaş, gayri safi yurt içi hâsıla ile reel büyüme, ithalat ve ihracat rakamlarını da bütçeyi hazırlarken dikkate aldıklarını söyledi.

 

2017 bütçesi hedefleri

Denktaş, 2017 bütçesinin hedeflerini şöyle sıraladı:

“Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması; kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması; üretime dayalı büyümenin artırılması ve istihdamın önünün açılması; mali disiplin sağlanarak devam ettirilmesi; yapısal tedbirlerin uygulamaya konması; ekonominin istikrarlı hale getirilmesi; mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi; gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması.”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, 2015 yılında bütçe kesin hesaplarıyla ilgili rakamlar hakkında bilgi verirken, bütçe açığının 104,1 milyon TL olduğunu açıkladı.

2016 yılı tahminlerine de değinen Denktaş, 86,4 milyon TL bütçe fazlası öngörüldüğünü bildirdi.

Denktaş, bütçe açıklarının öngörülenin çok altında gerçekleşmesine rağmen kamu maliyesi açısından özellikle nakitsel anlamda sıkıntı yaşandığını; 2009, 2010 ve 2011 yıllarının açıklarla kapatıldığını, Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesi sonucu 2012’de 176,2 milyon TL bütçe fazlası sağlandığını anlattı.

Yerel ve genel bütçe rakamlarına değinen Denktaş, 2016’da yerel gelirlerde yüzde 11.78 artış; yerel giderlerde yüzde 5.31 azalış öngörüldüğünü; açığın ise eksi 83.62 öngörüldüğünü ifade etti.

Denktaş, 2016’da genel bütçede 4.120,0 milyon TL öngörülen gelirlerin yüzde 0,17 azalışla 4.134,9 milyon TL’ye; 4.515,3 milyon TL olarak öngörülen bütçe giderlerinin ise yüzde 10.34 azalışla 4.048,5 milyon TL olarak gerçekleşeceğini, böylece 373,3 milyon TL olarak öngörülen bütçe açığının ise yüzde 84,18 azalmayla 86,4 milyon TL olmasının beklendiğini bildirdi.

Kıbrıs sorunundan kaynaklanan ülkeye özgü sorunlar yanında yıllar itibarıyla oluşmuş yapısal sorunların kamu maliyesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel idarelerin ve birçok sektörün sürdürülebilirliğinde sıkıntı yarattığını söyleyen Denktaş, şöyle konuştu:

 

 

Yüzleşme

“Bundan korkmamamız, sorunlarla yüzleşmemiz ve sürdürülebilirliği sağlamak açısından plan ve programlara bağlı kalarak mali disiplinden taviz vermeyecek çözümler üretmemiz gerekmektedir. Bu çözümler kesinlikle insanlarımızın gelir seviyesini düşürme politikaları olmayıp, gelecek nesillerin çıkarlarını da öngörerek çok daha iyiye ulaşmak olmalıdır.”

Toplam borç yükü 16,050 milyar TL

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, bütçe sunumunda, 2015 sonu itibarıyla 5.151 milyar TL iç borç, 10,899 milyar TL dış borç olmak üzere toplam 16,050 milyar TL borç yükü olduğunu açıkladı.

2017 bütçesinin 4 milyar 987 milyon 500 bin TL gider; 4 milyar 794 milyon TL gelir; 193 milyon 500 bin TL açık öngörülerek onaylandığını kaydeden Denktaş, rakamsal bilgiler verdi.

Bütçe giderleri içinde personel giderleri ve cari transferlerin esnek olmayan büyük bir paya sahip olduğunu kaydeden Denktaş, son yılların ortalamasıyla 2017 bütçe değerlerini mukayese ettiklerinde, yapısal dönüşüme imkan sağlayacak bütçe kaynak tahsislerinde düzenlemeler söz konusu olduğunu, bu çerçevede reel sektör ve yatırım kalemlerinde artışlar sağlandığını söyledi.

TC kaynaklı yatırım projelerinde sağlanan bütçe ödeneklerine karşın gerçekleşmelerinin düşük kaldığını bildiren Serdar Denktaş, şöyle devam etti:

“Devamlı artan ve adeta ikinci bir iş olarak karşımızda duran ve 2016 sonu harcama tahminine göre 85,2 milyona ulaşması beklenen ek mesai ödemelerinin kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği olmayıp, verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanmak zorunda olup hükümetimizin ivedi tedbir alması gereken bir sorundur.”

Türkiye’nin katkılarıyla mahalli yatırımların arttığını; 2017 bütçesinde belediyelere yüzde 9.25 katkı payı öngörüldüğünü ve 261 milyon TL’ye çıkacağını ayrıca köylerin altyapı yatırımlarına katkı projeleri için kalem bulunduğunu kaydeden Denktaş, belediyelerin kendi ayakları üzerinde duran ve üstün hizmet verebilen icraatlar yapmalarının zorunlu olduğunu ifade etti.

 

Hedef sürdürülebilir kamu finansman dengesi

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş,2017 bütçesinde hükümetin temel hedefinin sürdürülebilir bir kamu finansman dengesinin kurulması olduğunu belirtti.

Denktaş, bu amaçla “Kamu Mali Yönetim Yasası”nın sonuçlandırıldığını ve en geç yılsonuna dek Meclis’e sevk edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası’nda değişikliğe gidilerek özel ödeme şekillerinin günün koşullarına göre güncellenmesini amaçladıklarını açıklayan Denktaş, daha önce olmayan takas yöntemiyle vergi borçlularının devletten alacakları arasında mahsuplaşma öngörüldüğünü bildirdi.

Denktaş, seyrüsefer ruhsat harçlarında tespit edilen önemli ölçüdeki kayıt dışılığın önlenmesi, akaryakıtın ülkeye girişinden itibaren istasyonlara dağılımını takip etme ve kayıt altına alınması için elektronik yöntem ve yazılım programları kullanılması amacıyla “Yol Kullanım ve Emisyon Hizmetleri Vergisi Yasa Tasarısı”nın hazırlandığını açıkladı.

RHA’larla ilgili yeni uygulama

Başbakan Yardımcısı Denktaş, RHA’la ilgili yeni bir uygulamanın 21 Kasım’da başlayacağını, araçların belli bir merkezde toplanıp göreve dağılacağını açıkladı. Denktaş, bu konuda bugün genelge gönderdiklerini bildirdi.

 

 

 

Hayvancıların eylemi

Hayvancıların eylemine de değinen Denktaş, tarımla ilgili bütçe kaynakları ve tarımda ödenen rakamlarla ilgili bilgi verdi.

Denktaş, Tarım Bakanlığı’nın sektöre birikmiş borçlarının Maliye tarafından üstlenildiğini ve ilk 4 ayda üretici sektörlere ödemelerin sağlandığını anlattı.
Doğrudan gelir desteklerinin bir yıl sonra ödenmesinin üreticiler için yararlı olmadığını; bu yıl her kesimin alacaklarının belirlendiğini ve ödemelerin disiplin içinde yapılacağını bildirdi.

Denktaş, Tarım Bakanlığı’nın tarım master planının yıl sonuna dek tamamlayacağını kaydederek, hayvancıların sıkıntılarını anladıklarını ancak bu yıl ek bir imkan sağlamalarının mümkün olmadığını eylemcilere de aktardığını söyledi.

Serdar Denktaş, süt konusunda farklı öneriler gelirse değerlendireceklerini, hayatını gerçek anlamda hayvancılıkla sürdürenlere gerekli katkıyı yapmak istediklerini kaydetti.

Denktaş, “Biz diyaloğa açığız, kızdılar küfrettiler diye hiçbir insanımıza küsmeyiz ama yolu bağırma çağırma değil” dedi. Denktaş, ödedikleri vergilerle tarıma bu katkıları yapmamızı sağlayan direkt sektörleri rahatsız etmemek gerektiğini söyledi.

Kaynak: KIBRIS GAZETESİ


Benzer Haberler

Emirname davası 17 Ekim’e ertelendi

Telefon borçları 13 Kasım’a kadar ödenmeli

TAK

“Onlara daha güzel bir yaşam sunabilmek için elimden geleni yapacağım”

Voice Kıbrıs Haber

Tatar’a “Uluslararası Alkışı Hakeden Siyasetçisi Ödülü”

TAK

2018 basın kartları…

Güvenlik Kuvvetleri’nden kaza ile ilgili açıklama