Mersinlik yangını ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komitesi’nin görev süresi ile yetkileri duyuruldu - Voice Kıbrıs Haber
FeaturedKIBRIS

Mersinlik yangını ile ilgili kurulan Meclis Araştırma Komitesi’nin görev süresi ile yetkileri duyurulduCumhuriyet Meclisi’nin Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangınının Çıkış Nedeni veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırması Açılması ve buna yönelik Meclis Araştırma Komitesi Kurulmasına ilişkin kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanırken, Araştırma Komitesi’nin görev süresi ile yetkileri de duyuruldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Meclisinin dünkü birleşiminde oy birliğiyle kabul ettiği, 21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangınının Çıkış Nedeni veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Kararı ile bununla ilgili Meclis Araştırma Komitesi Kurulmasına İlişkin kararını Resmi Gazete’de yayımlayarak ilan etti. Buna göre, Meclis Araştırmasını yürütmek üzere kurulan Komite’de Ulusal Birlik Partisi Grubunu temsilen Özdemir Berova, Fırtına Karanfil ile Hasan Küçük, Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubunu temsilen Erkut Şahali ile Şifa Çolakoğlu bulunuyor.

– Komitenin görev süresi üç ay…

Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü gereği, görev süresi üç ay olan Komite’nin yetkileri şöyle:

“Araştırma Komitesi, bakanlıklar ile genel ve katma bütçeli daire, kurum ve kuruluşlardan, yerel yönetimler ile mülki yönetim birimlerinden; Anayasa ve yasa uyarınca oluşturulmuş özel ve özerk kuruluşlardan, kamu tüzel kişilerinden; kamu iktisadi teşebbüslerinden, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, kamu ile ilgili dernek, kurum ve kuruluşlardan ve gerçek ve tüzel kişilerden bilgi istemek ve bunlarda inceleme yapmak, ayrıca araştırma ile ilgili her türlü belgeyi görmek, bilgiyi almak, araştırma konusu ile ilgili Başbakanı veya Bakanlar Kurulu üyelerini ve tanıklıklarına gereksinme duyduğu diğer kişileri, tanıklık yapmak üzere çağırmak ve onları sorguya çekmek yetkisine sahiptir. Araştırma Komitesi ayrıca gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların görüş ve bilgilerine başvurabilir.”

Benzer Haberler

Başa dön tuşu