YKP yerel seçimlerde tavrını netleştiriyor - Voice Kıbrıs Haber
Uncategorised

YKP yerel seçimlerde tavrını netleştiriyor

YKP, bir süredir bölgelerde genel üye toplantıları ile yerel yönetimlerdeki tavrını tartışmaktaydı. Gelinen noktada İlçe örgütleri Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de belediye meclis üyelikleri adaylıkları için ileri çalışma yapma kararı üretti… Omorfo, Değirmenlik, Lefke gibi YKP üye ve sempatizanların olduğu diğer bölgelerdealınacak tavır ise tartışılmaya devam ediyor…

YKP,yerel seçimlere yönelik, her türlü samimi, siyasal farklılıklara toleransgösterebilen, eşitlikçi iş ve güç birliklerini değerlendirmeye devam etmektedir. YKP, tüm yerleşim birimlerinde çağdaş, demokratik ve saygın bir yönetimi hak ettiğine inanmaktadır, bu nedenle mücadelesini sürdürecektir.

Daha önce vurguladığı gibi Lefkoşa, Avrupa’nın son bölünmüş başkentidir, bu nedenle birleştirilmiş, askersizleştirilmiş, yerinden yönetilen bir Lefkoşa için mücadelemizi sürdüreceğiz… Mağusa, Maraş’tan kopartılmış, anti-demokratik idareler altındadır, birleştirilmesi, şeffaf ve hesap verebilir, katılımcı, demokratik bir idare için, Mağusa’nın askersizleştirilerek, tel örgülerden arındırılarak, yeniden birleştirilmesi için taraf olacağız… Girne, betona ve yağmaya teslim edilmiş, kumar baronları denetimde , anti-demokratik idareler altındadır, birleştirilmesi, şeffaf ve hesap verebilir, katılımcı, demokratik bir idare için, doğadan yana, askersizleştirilmiş Girne için taraf olacağız… Tüm yerleşim birimlerinde kent hakkıvetoplumsal muhalefetin örgütlenmesi için mücadele etmeye kararlıyız…

Tüm ilericileri, demokratları ortak mücadeleye davet ederiz…

Böylesi koşullarda;

1-İlk önce sokağımıza, sonra mahallemize, sonra kentimize, sonra ülkemize sahip çıkmak için,

2-Belediyesiyle, muhtarlıklarıyla, sendikalarıyla, demokratik kitle örgütleriyle belediyeleri birlikte yönetebilmek için;

3-Şehrin gelişmesinden oluşan arazi değer artışlarının, yani sahiplerinin hiçbir masraf yapmadan oluşan ve çok küçük bir azınlık olan rantiyecilere büyük kazançlar sağlayan rantları, gerçek sahiplerine yani yerel yönetimleri halkına kazandırmak için;

4-Kadınların özel ve kamusal alanda maruz kaldığı eşitsizlikler göz önüne alınarak, kadınların ihtiyaçlarını gözeterek, mevcut hayatlarını kolaylaştırma ve kalıplaşmış rollere karşı dönüştürme amaçlı toplumsal cinsiyet özgürlükçü ve eşitlikçi yerelden yönetim mücadelesi için;

5-Yayalarla, bisikletlerle dost, yeşil alanları ile kültürel dokusu içinde insanca yaşanabilinecek yerleşim yerlerini yeniden kurgulanması mücadelesi için;

6-Yerel yönetim politikalarının genel politikalardan soyutlanamayacağının bilincinde olarak, çözüm, federal Kıbrıs ve yeniden yakınlaşmaya destek amacıyla yerel yönetimlerde daha fazla çok toplumlu proje ve etkinliklerin hayata geçmesi için;

7-Askersizleştirme kampanyasını yükseltmek, askerlerden, silahtan, işgallerin yarattığı tahribatlardan, tel örgülerden, bölücü duvarlardan arınmış şehirlere ulaşmaya yönelik anti-militarist bir mücadeleyi ileri taşımak için;

8-Tüm belediyeler dünyanın her yerinde olduğu gibi neo-liberal politikaların saldırganlığı altındadır. Özelleştirmelere ve taşeronlaştırmalara karşı emek güçleri ile birlikte, herkese parasız ve kaliteli kamusal beledi hizmetler için, katılımcı, demokratik, özgürlükçü yerinden yönetim mücadelesi için;

9-Belediyelerdeki her türlü ödemenin emeğe saygı temelinde olması için çalışma yapmak, atıl durumdaki kadrolar için yeni hizmet alanları açarak buralarda görevlendirmek, geçmiş ve güncel tüm usulsüz, yasadışı istihdamlara ise eşitlik ve emeğe saygı temelinde karşı çıkacak bir mücadele için;

10-Belediyelerin ihtiyacı olan mali kaynakları en iyi ve verimli şekilde bulmak ve kullanmak gerekmektedir. Bu nedenle, belediyelerin TC Elçiliğine muhtaç bırakıldığı,mali yardımlar karşılığı, direk veya dolaylıtalimatların verildiği koşullar değiştirilmelidir. Bu noktada Kıbrıs Cumhuriyetindeki hakları da göz önüne alınarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendisi ve onun aracılığı ile yararlanabilecek mali kaynakların devreye sokulması amacıyla aktif mücadele için;

11-Başta belediyeye bağlanan köylerin belediye hudutlarından çıkarılması, genişletilen belediye sınırları ile yağmaya açılan kıyıların korunması ve genelde yerel yönetimlerle ilgili yeni yasal düzenlemelerin yapılması mücadelesi için;

12-YKP’nin yerinden yönetimler için manifestosunun hayata geçirilmesi için

1 Temmuz’da yapılması düşünülen yerel yönetim seçimlerinde tüm seçenekleri değerlendirerek amacıyla aktif çalışma yapılması için YKP Sekretaryası ve İlçe Örgütleri çalışmalar yapmaya devam edecektir.

Benzer Haberler

Başa dön tuşu