"Yaşamın her alanında pozitif ayrımcılık ve kota ilkesinin uygulanması için çalışacağız” - Voice Kıbrıs Haber
FeaturedKIBRIS

“Yaşamın her alanında pozitif ayrımcılık ve kota ilkesinin uygulanması için çalışacağız”

KAYAD’ın mücadelesine, görüş ve düşüncelerine değer verdiklerini belirten Korkmazhan, kadının özgürleşmesinin ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olan erkek egemen sömürü sistemine karşı birlikte mücadele yürüteceklerinin altını çizdi.

“Kadınların maruz kaldığı her türlü sömürü, baskı ve şiddet karşısında kadınların yanında mücadele edeceğiz. Kadınların özgürleşme mücadelesini desteklemeye devam edecek, cinsiyetçilik, cinsiyetçi ilişkiler ve cinsiyetçi dile karşı mücadele edeceğiz” diyen Korkmazhan, “Kadın, toplumsal yaşamda eşit ve saygın yerini almalıdır. Yaşamın her alanında pozitif ayrımcılık ve kota ilkesinin uygulanması için çalışacağız” dedi.

Kadının ev içi emeğinin görmezden gelindiğini, ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılması gerektiğini ve kadın çalışanların kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışmasının yasaklanarak, sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesini savunduklarını ifade eden Korkmazhan, “Kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizler en ağır hapis cezası ile cezalandırılmalıdır. Kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmalıdır” dedi.

“Ataerkil toplumsal cinsiyet algılarının ve rollerinin değişimi için her alanda kararlı adımlar atılmalı, eğitim müfredatı yeniden ele alınmalıdır. Yasalar tüm baskıcı gelenek ve çağdışı unsurlardan arındırılmalıdır” diyen Korkmazhan, kadın ticareti ve seks köleliğinin engellenmesi ve gece kulüplerinin kapatılması gerektiğinin altını çizdi.zBenzer Haberler

Başa dön tuşu