FeaturedKIBRIS

Yabancı ehliyet sahibi kişilere uygulanan kurallarda değişikliğe gidildi


Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde yabancı ehliyet sahibi kişilere uygulanacak kuralları düzenleyen kurallarda değişikliğe gidildi.

Bakanlar Kurulu’nda onaylanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’yle, esas tüzükteki geçici 1. madde değiştirildi.

“Yabancı Ehliyet Sahibi Kişilere Uygulanacak Kurallar” başlıklı yeni maddeyle değişiklik tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün süresince yabancı ehliyet sahibi kişilere uygulanacak kurallar şöyle düzenlendi:

“(1) Yabancı bir ülkede verilmiş geçerli sürüş ehliyeti olan kişi, ziyaretçi statüsünü kaybetmiş olduğu tarihten itibaren yabancı sürüş ehliyetini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürüş Ehliyetine dönüştürmek zorundadır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti dışındaki yabancı bir ülkede verilmiş geçerli bir sürüş ehliyeti olan kişi;

(A) Mukayyit, yabancı sürüş ehliyeti sahibi kişiye, Tüzüğün Birinci Ek’indeki Forma XII şeklinde veya Mukayyidin ilgili zamanda tespit edeceği başka herhangi bir şekilde dilekçe sunması ve dilekçe sahibinin (B) bendi hükümlerine riayet etmesi ve Kanunun Ek’inin II. Kısmında gösterilen kanuni ücretleri ödemesi üzerine, dilekçe sahibine altı aylık bir süre için geçerli olan bir öğrenci ehliyeti verebilir. Bu ehliyet, bu Tüzüğün birinci Ek’indeki Forma XIII şeklinde veya Mukayyidin ilgili zamanda tespit edeceği başka her hangi bir şekilde ihtiva ettiği şartlara tabi olarak verilir.

(B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürüş Ehliyet sınıfları karşılığı “D” , “H”, “H2”,”H1” veya “J” sınıflarında yabancı sürüş ehliyeti olan ve kendi ülkesinde almış olduğu ehliyeti dönüştürmek isteyen her şahıs, bu amaçla beraberinde (A) bendinde öngörülen ilgili dilekçeyi de getirerek bir sürüş ehliyet müfettişine gitmeye ve ilgili tüm bilgileri verdikten ve dilekçe formasında tespit edilen ilgili her beyanı yaptıktan sonra ve Kanunun Ek’inin II. kısmında gösterilen ücretleri ödemesi üzerine Yol kaideleri ve trafik işaretleri ile ilgili KKTC Karayolları Trafik Kuralları Kitabından tespit edilen sorulardan hazırlık imtihanına tabi tutulmaya mecburdur.

(C) Dilekçe sahibi, öğrenci ehliyeti verilmesi için gerekli evsafı haiz olduğu yolunda müfettişi tatmin etmesi ve (B) Bendinde öngörülen imtihanda başarılı olması üzerine müfettiş, dilekçe sahibinin getirdiği öğrenci ehliyeti dilekçe forması üzerinde bu hususu tasdik eder ve öğrenci ehliyeti verilmesi için formayı 713 1983 Mukayyide gönderir. Dilekçe sahibinin sürmek istediği aracın tipi ile bu şekilde verilen ehliyetin yürürlükte bulunduğu süre zarfında riayet etmeye mecbur olduğu şartlar tasdiknamede gösterilir.

(Ç) Öğrenci ehliyeti sahibi sekiz saat gündüz iki saat gece olmak üzere, en az beş gün şoför okulları eğiticisi nezaretinde ve şoför okullarının aracını kullanmak mecburiyetindedir.

(D) Öğrenci ehliyeti sahibi şoför okulundan belirtilen kurs süresini tamamladığını Mukayyidin uygun göreceği belge ile Motorlu Araçlar Mukayyitliği’ne ispat etmesi ve Yasa’nın Ek’inin II. Kısmında gösterilen 5 (beş) yıllık sürüş ehliyeti çıkarmak için belirtilen kanuni ücreti ödemesi halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürüş Ehliyetini almak için başvuracaktır.”


Benzer Haberler

Dağyolu (Fota) yolu için sözleşme imzalandı

TAK

Kayıp yakınları perşembe günü Ledra Palace’a yürüyüş düzenleyecek

TAK

KTSYD yılın başarılılarını ödüllendirecek…

TAK

Polis ekiplerini görünce poşeti arabadan attı

Voice Kıbrıs Haber

Tüm dron uçuşları ve hava sporları yasaklandı

TAK

21 yılda 27 anjiyo sonucu 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı

NTV