KIBRIS

TDP İmar Planı Hakkında Açıklama Yaptı


ee

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), planlı ve sağlıklı gelişme için,  verimliliği artırmayı, çevreyi ve kaynakları korumayı ve sosyal gelişimi öngören imar planlarının hazırlanması, hedefe ulaşmak için  planlama araçlarının devreye konması gerektiğini kaydetti.

TDP açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın  “Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası’nın yürürlükte kalacağı ve tüm emirnamelerin kaldırılacağı” yönündeki açıklamasını eleştirerek, bu açıklamanın “ ‘Hükümet olarak biz, plansız ve gelişigüzel büyümeden yanayız, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan planlı gelişme istemiyoruz” anlamına geldiğini savundu.

Açıklamada, hükümetin bu yönde bir karar alarak uygulamaya çalışmasının, yasaları bilmeme yanında,  toplumsal açıdan geri dönülemez yitimlere neden olacağı, kaos yaratacağı, özellikle de çevresel açıdan çok ciddi felaketlere yol açacağı iddia edildi.

Emirnamelerin plan hazırlanana kadar geçiş dönemi süresince plansız gelişmeyi önlemek için hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, gerekli siyasi iradenin gösterilmemesi nedeniyle, ülkenin 10 yıldır emirnamelerle yönetilmeye çalışıldığı belirtildi.

Planlama yapma yetkisi elinde bulunan Şehir Planlama Dairesi’nin, bu konuda tek başına yeterli olmamadığı belirtilen açıklamada, gerekli siyasi iradenin de ortaya konmaması nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada,  “Sürdürülebilir gelişme mantığına göre kentlerimiz kompakt olarak gelişebilmeli ve yaygın dağınık yapılaşma engellenebilmeliydi ve böylelikle hem ulaşım kaynaklı enerji tüketimi, hem de altyapı giderleri azalacak, ayrıca tarımsal araziler de korunmuş olacaktı. Kentler, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sağlıklı gelişirken, tarım da bununla birlikte planlanmalıydı, ancak maalesef bugüne kadar bu yapılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

İçinde bulunulan dönemde, başlatılan imar planı çalışmalarının en erken zamanda tamamlanması, başlatılmayanların da en erken zamanda başlatılması ve tamamlanması yönünde irade konması gerekirken, “emirnameleri kaldırıyorum” demenin süreç tamamlanmadan ve hedefe ulaşılmadan geriye dönmek anlamına geleceği belirtilen açıklamada,  Ülkesel fiziki plan yapılırken, Şehir Planlama Dairesi’nin tek başına sıkıntı yaşayacağı gerçeğinden hareketle, sürece yerel yönetimlerin de dahil olması, üniversiteler ile Odalar Birliği’nin de bir parçası olacağı bir üst kurul oluşturulması  yönünde ortak görüş oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, bunun uygulanması için  yasada değişiklik yapılarak Şehir Planlama Dairesi’ndeki yetki ve sorumluğun yerel yönetimlerle paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Ülkesel fiziki plana uygun olarak planların hazırlanması önemli olmakla beraber, sadece plan yapmanın yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada,  plan hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye dahil, dünyada bir çok ülkede etkin ve yaygın olarak kullanılan planlama araçlarının devrede olması gerektiği belirtildi.

 

Tak


Benzer Haberler

Denetimlerde bir iş yeri mühürlendi, bir iş yerine ihbar verildi

TAK

Banka çalışanından milyonlarca liralık vurgun!

Kamalı Haber

Bir RMMO komandosu daha sıcak çarpmasından yoğun bakımda

TAK

Sıcak hava etkisini sürdürecek

Voice Kıbrıs Haber

Bu yol kanalizasyon çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

Voice Kıbrıs Haber

Sigortadan yararlanmak için sahte ehliyet çıkardı

Voice Kıbrıs Haber