Sol Hareket seçimlere ilişkin kararlar aldı - Voice Kıbrıs Haber
FeaturedKIBRIS

Sol Hareket seçimlere ilişkin kararlar aldı

Sol Hareket Örgüt Meclisi’nin yerel seçimler gündemi ile gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirmelerde bulundu, kararlar aldı.

Sol Hareket’in 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik değerlendirmesi ve aldığı kararlar şu şekildedir:

“Türkiye’deki tek adam rejiminin ve UBP-DP-YDP koalisyonunun, Kıbrıslı Türklerin iradesine, kültürüne ve yaşam tarzına yönelik müdahale ve dayatmaları ile Kıbrıs sorununda izlenen çözümsüzlük politikasının yoğunlaştığı bir dönemden geçmekteyiz.
Türkiye’deki tek adam rejimi Kıbrıs’ın kuzeyinde de Türkiye’dekine benzer bir kayyum rejimi ve biat kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.
Bu bağlamda Sol Hareket, Türkiye’deki tek adam rejiminin dayatma ve müdahaleleri karşısında, irade, demokrasi ve federal çözüm yanlısı güçlerin en geniş birliği ve ortak mücadelesinin elzem olduğuna inanmaktadır.
Sol Hareket, partisel, kişisel hırs ve seçim hesaplarının bir yana bırakılarak, toplumsal mücadelenin büyütülmesinin tüm demokrasi güçlerinin tarihsel sorumluluğu ve görevi olduğunu her zaman vurgulamış, her adımında bu doğrultuda hareket etmiştir.
25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde de irade, demokrasi ve federal çözüm yanlısı güçlerin en geniş birliğinin oluşturulması ve seçimlere ortak demokrasi ve çözüm adayları ve listeleri ile girilmesi yönünde yoğun bir çaba harcamıştır.
Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden buyana kalıcı kılınmaya çalışılan kayyum rejiminin bir parçası olan dayatma belediyelerin birleştirilmesi yasasının zorla yasallaştırıldığı, belediyelerimizin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkalığı Ajansı’nın (TİKA) işgali altında olduğu, seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyelerinin yok sayıldığı, sağ ve gerici güçlerin, UBP-YDP-DP koalisyonunun yerel seçimlere ittifak yaparak girdiği bir ortamda, demokrasi ve çözüm güçlerinin de ittifak ile hareket etmesi kaçınılmazdı.
Ne yazık geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile genel seçim sonuçlarından gereken derslerin çıkartılmadığını gözlemliyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen demokrasi ve çözüm yanlısı güçlerin yerel seçimlere dağınık ve bir biri ile kavgalı bir şekilde giriyor.
Sol Hareket, yerel seçimler bağlamında demokrasi ve çözüm güçlerinin arasında süregelen kavga ve çekişmenin bir parçası olmayacak, en acil ihtiyaç olan demokrasi güçlerinin en geniş birliği için çalışmaya devam edecek ve yerel seçimler de doğrudan herhangi bir parti veya adaydan yana taraf olmayacaktır.
22 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde, yurttaşları müşteri, çalışanları köle olarak gören, kamusal alanları ve hizmetleri yok edip sosyal olan her şeyi metalaştıran, toplumsal katılımı ve denetimi yok sayıp, kentsel yaşamı insandan ve ekolojiden koparan, sermayenin çıkarlarını esas alarak, talan, sömürü, özelleştirme ve gericiliğin önünü açan ve Kıbrıs sorununda federal çözüme karşı çıkan anlayışlara ve adaylara geçit verilmemesi gerektiğine inanıyoruz.
Bu çerçevede halkımızı yerel yönetim seçimlerde, özgürlükçü, ekolojist, katılımcı, dayanışmacı, kadın, LGBTİ ve çocuk hakları duyarlı, ayrımcılık karşıtı politikalar üreten ve federal çözüm yanlısı ilerici adayları desteklemeye çağırıyoruz.”

Benzer Haberler

Başa dön tuşu