Örgü örerek liderlere destek belirttiler - Voice Kıbrıs Haber
KIBRIS

Örgü örerek liderlere destek belirttiler

orgu-orerek-liderlere-destek-belirttiler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, bugün İsviçre’de başlayan Kıbrıs müzakerelerine destek vermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı önünde toplandı.

Kıbrıs müzakerelerinin gerçekleştirileceği 7-11 Kasım tarihleri arasında her gün saat 17.00’den sonra Cumhurbaşkanlığı önünde toplanıp “iyi haber” bekleyecek platform üyeleri, burada “her iki toplumun liderlerine kadınların dilinden yazılan mektubu” da okuyup, taleplerini dile getirdi.

Platform Cumhurbaşkanlığı önünde “Kadınlar Barış İstiyor”, “Yaşasın Kadın Dayanışması”, “Barışa Şans Ver”, “Kadın Barış Özgürlük”, “Federal Çözüm Hemen Şimdi” yazılı pankartlar açtı, şarkılar söyledi, “Kadınlar Barış İstiyor” sloganları attı.

Platform Cumhurbaşkanlığı önünde bulunan zeytin ağaçlarının dallarına ise “Barış Hemen Şimdi”, “Barış”, “Barış Hemen”, “Eşitlik”, “Barış İçinde Bir Kıbrıs”, “Federal Çözüm” yazan dilekler astı.

Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasidis’e “Barış hemen şimdi” başlığıyla yazılan mektubu platform adına okuyan Çimer Ergene, liderlerin; uzun bir süredir devam eden müzakereleri kalıcı bir çözüme ulaştırabilmek amacıyla çıktıkları yolda, omuzlarında sadece “yırtılmış bir coğrafyayı yeniden ortak yurt yapma sorumluluğunu değil, Kıbrıs’ı yurt bilen her bireyin barışmış bir adada yaşama umudunu da taşıdığını” kaydetti.

Platformun liderlere yazdığı mektup özetle şöyle:

“Bizler ülkede yıllardır özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren kadınlar ve LGBT bireyler olarak müzakere masasına oturduğunuzda İstiyoruz ki, ‘barış hemen şimdi’ diyen seslerimiz kulaklarınızdan hiç gitmesin.

İstiyoruz ki, görüşmelerin bu tarihsel aşamasında, çözümün yolunun inatçı kırmızıçizgilerden değil, hakkaniyetten geçtiğini unutmadan cesur adımlar atabilesiniz.

İstiyoruz ki, askeri garanti anlayışının yerine, hukuki, siyasi ve ekonomik zeminde yeşerecek bir güvenlik anlayışının hayat bulması için irade koyabilesiniz. İstiyoruz ki, bir karış toprağın binlerce kişinin insanlık onuruna yakışır bir uluslararası düzende yaşama talebi karşısında hiçbir önemi olmadığını hep hatırlayabilesiniz.

İstiyoruz ki, geçmişimizin hayatlarımıza düşürdüğü gölge perdesini aralayıp sahici bir yüzleşmenin yolunu açsınız ve bizlere yaralarımızı birlikte sarma imkânı verebilesiniz. İstiyoruz ki, Kıbrıs’ı yurt bilen her bireyin din, dil, ırk, fiziksel durum, etnik köken, cinsiyet veya cinsel yönelim ayrımına maruz kalmadan, çoğulcu bir federal Kıbrıs’ta yaşama arzusunu yüreklerinizde hissedesiniz.

Bizler, yırtılmış bir coğrafyada hikâyesi sessizleştirilmiş kadınlar ve LGBT bireyler olarak, istiyoruz ki masaya oturduğunuzda çözüm ve barış için ortaya koymaya hazır olduğumuz güçlü irade size de güç versin ve ülkemiz artık birleşsin. Yolunuz açık olsun.”

Platformun “Federal Çözüm Sürecindeki Talepleri”ni Hülya Akbil okudu. Talepler şöyle:

“Ülkemizde sürdürülebilir bir barışın inşasının ancak eşitlik, adalet ve demokrasi temelinde kurulacağına inanıyoruz. Bu yüzdendir ki federal çözüm sürecinde liderlerden beklentilerimiz; hem yasal hem de kurumsal düzeyde alacakları kararların cinsiyet eşitliğini gözeten kararlar olması yönündedir.

Bu bağlamda bizler; Federal Anayasa ve federal yasalara toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin mutlaka yansımasını, yasal hak ve özgürlüklerin din dil ırk etnisite cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapılmaksızın tasarlanmasını,

Kadın, LGBT, çocuk, engelli ve gençlik politikalarının federal düzeyde şekillendirilmesini ve federal yurttaşlık çerçevesinde ele alınmasını kolaylaştıracak mekanizmaların kurulmasını,

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ortaya çıkabilecek ayrımcılıkların federal düzeyde kurulacak bir ombudsperson makamı tarafından değerlendirilmesi,

Barış eğitimi başta olmak üzere tüm eğitim politikalarının federal düzeyde kurgulanmasını,

Federal maliye politikalarının toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarını içerecek şekilde düzenlenmesini,

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini içerecek bir Cinsiyet Eşitliği Mekanizması’nın federal düzeyde kurulmasını,

Federal devletin cinsiyet eşitliği politikalarının yıllık olarak tasarlanacak bir eylem planı çerçevesinde yürürlüğe girmesini talep ediyoruz.”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nu oluşturan örgütler şöyle:

“KTÖS, Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatifi, YKP-fem, Kuir Kıbrıs, Envision Diversity, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Kıbrıs Dem Genç Kadın, CTP Kadın Örgütü, TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, BKP Kadın Meclisi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, MAGEM, MAKAMER, DAÜ-SEN, Daü Bir-Sen, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Tabipler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, Doğu ve Güneydoğulular Kültür Derneği, Lefkoşa Emekçi İnisiyatifi.”

 

Kaynak: KIBRIS GAZETESİBenzer Haberler

Başa dön tuşu