"Mağusa halkının ortak menfaatlerine ciddi zarar verecek" - Voice Kıbrıs Haber
FeaturedKIBRIS

“Mağusa halkının ortak menfaatlerine ciddi zarar verecek”Mağusa İnisiyatifi, Suriçi’nin en önemli binalarından Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak kiralanması düşüncesinin hayata geçirilmesinin Mağusa halkının ortak menfaatlerine ciddi zarar vereceğini kaydetti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Geçtiğimiz günlerde Mağusa Suriçi’nin en önemli tarihsel yapılarından Şömineli Ev’in bütün odalarının ve bahçesinin de olacak şekilde bir restoran/café olarak çalıştırılması için ihaleye çıkıldığını gördük. İhaleye çıkıldığı şekliyle bu düşüncenin hayata geçirilmesi Mağusa halkının ortak menfaatlerine ciddi zarar verecek nitelikte olduğundan bu açıklamayı yapmayı gerekli görüyoruz.

Kentimizin tam anlamıyla kamusal amaçlarla kullanılacak, halkın sosyal ve kültürel paylaşım ihtiyaçlarına karşılık verecek bir mekân ihtiyacı halen sürmektedir. Şömineli ev geçmişte bu tür etkinliklere hizmet etmiş ve bu konudaki yeterliliği bilinen bir yapı olmasına rağmen kurumlar tarafından kamuya açık kalacak şekilde çalıştırılamamıştır. Mağusalıların bir sergi mekanı, gösteri mekanı, atölye veya toplantılara uygun üretim ve tartışma mekanlarınagereksinimi su götürmez bir gerçektir ve bu gereksinim önemli olduğu kadar acildir. Kent belleğinde hâlihazırda yer etmiş yapı aktif kullanım olanaklarını destekleyecek çağdaş bir kent müzesi işlevi de kazanabilir. Keza, böyle bir bina bulunup faaliyete geçtikten sonra binanın/bahçenin/eklentilerin bir kısmının ilgili mevzuat çerçevesinde restoran/café olarak hizmet vermesi düşünülebilir. Ancak bütün binanın, mekanın kamusallığına işletmecinin karar vereceği şekilde restoran/café olarak işletilmek üzere ihaleye çıkılması ciddi bir yanlıştır ve kabul edilemez.

Hem Mağusa kültürünün eşsiz bir değeri olan Şömineli Ev’in böylesine bir değer olarak kamusal alandan koparılmasını doğuracağından hem de böyle bir ortak aktivite alanı gereksiniminden dolayı kamu menfaatiyle bağdaşmayan bu ihalenin yapılış şekli ve zamanlaması, ihalenin özellikle bir işletmeye/iş insanına verilmek üzere açılıp açılmadığı konusunda bir şüphe dahi yaratmıştır! Bu konuda da idarenin halkımızı bir an önce bilgilendirmesi ve sürece müdahale edilmesi gerekmektedir.

Şömineli Ev’in Mağusa halkının ve sivil toplum örgütlerinin sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı ortak kullanımına açılması fırsatı dururken olan kamusal alandan izole edilerek bütün bahçe ve odalarıyla bir işletmenin kullanımına verilmesini kabul etmiyoruz. Halka ait bu mekanın, kullanımı ve idaresi halka ait kalmalı, gerekirse müşterek yönetim olasılıkları oluşturulmalıdır. Mağusa İnisiyatifi bu süreçlere katkı vermeye hazırdır. 

Sayılan nedenlerle, yetkilileri yanlış olduğu ortada olan bu karardan geri adım atmaya ve tarihi Şömineli Ev’in yeniden fonksiyonlandırılmasında gerçekten kamu yararı gözeterek hareket etmeye çağırıyoruz! Bunu yapmak, halkın katılımı ile ve paydaşların düşüncelerine saygı duyularak yapılan çalışmalarla olur! Bu çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır! Bunun için gerekli bütün yasal yollara başvuracağımızı ve Mağusa halkı olarak haklarımızı savunacağımızı belirtiriz. 

Karara karşı çıkan, yetkilileri geri adım atmaya ve süreci hukuka uygun şekilde yürütmeye çağıran bütün sivil toplum örgütü açıklamalarına katılırız ve destek bildiririz. “

Voice Kıbrıs Haber

Benzer Haberler

Başa dön tuşu