Kursa katılım şartları açıklandı - Voice Kıbrıs Haber
Spor

Kursa katılım şartları açıklandı

İlkyardım ve Spor Masörü Yetiştirme Kursu kayıtları başladı.

KTFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Kursun Yapılacağı Yer: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa

Kurs Tarihleri: 27 Haziran – 9 Temmuz 2022

Kayıt Ücreti: 1.500 TL

En Az/Fazla Katılımcı Sayısı: 10 / 50 Kişi

Kayıt Yeri: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefkoşa

Kayıt Tarihleri: 6 – 24 Haziran 2022

Başvuruların Açıklanması: 24 Haziran 2022

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Spor Masörü Yetiştirme Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır. Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında KTFF ‘ye yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- 18 yaşını doldurmuş olmak.

2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Lise mezunu olmaması durumunda bu alandaki çalışmaları ile öne çıkmış kişiler için KTFF Başkanının takdir hakkı saklıdır).

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak.

4- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. Fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

5- Tüm spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

1- Vesikalık fotoğraf

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir).

3- Adli sicil kaydı belgesi (Aslı).

4- Sağlık raporu (Tek hekim tarafından verilen “ Spor masörlüğü yapmasında sakınca yoktur ” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı).

5- Kimlik kartı fotokopisi.
KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

1- Lefkoşa’da yapılacak olan Spor Masörü Yetiştirme Kursu açılış ve kayıt işlemleri 27 Haziran

2022 tarihinde 10.30-12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda yapılacaktır.
2- Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

3- İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

4- Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla KTFF Sağlık Kurulu üyesi ve Kurs Koordinatörü Erman Doğan ile telefon (0 542 876 99 93) veya e-posta

([email protected]) üzerinden iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

MUAFİYET

Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyet sağlanmasında gerekli olan bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

Başvurularda Kontenjanın Aşılması Durumunda Eleme Yapılması

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır:

1- Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olanlar ile Tıp

Fakültesi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olanlar.

2- Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar.

3- Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan öğrenciler.

4- Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar.

5- Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar.

6- Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar.

7- Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar.

8- Diğer lise mezunu olanlar.”

Benzer Haberler

Başa dön tuşu