KIBRIS

KTHY’DEN ALACAKLI OLDUĞUNU İDDİA EDENLERİN TALEP SÜRESİ 18 KASIM’A UZATILDI


kthy

 

       Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yoları Şti. Ltd’den (KTHY) alacaklı olduğunu iddia edenlerin, alacak taleplerini Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne iletmeleri için verilen süre 18 Kasım’a uzatıldı.

Tasfiye Halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları Şirketi Ltd. Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru ve Şirketler Mukayyidi Ahmet Nergiz tarafından yapılan açıklamaya göre, KTHY’den alacaklı olduğunu iddia edenlerin, 18 Kasım mesai bitimine değin alacak taleplerini (borç ispatlarını) Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne iletmesi gerekiyor.

Açıklamaya göre alacak talebi (borç ispatı), posta ücreti ödenmiş bir mektupla veya elden verilmek suretiyle yapılabilecek.

Alacak talebinin (borç ispatı), 1933 Şirketler (Tasfiye) Tüzüğü’ne ek birinci cetvelde yer alan Form No 1’e uygun olarak tanzim edilen ve alacağı doğrulayan bir yemin takriri ile desteklenmesi ve mutlak surette alacaklının veya yetkili temsilcisinin açık adresini ihtiva etmesi gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Varsa, alacağın dayandığı belgeler veya alacağın kaynağına ilişkin sair deliller de bu yemin varakasına iliştirilebilir.

Tasfiye Halindeki KTHY Şti. Ltd. nezdinde istihdam edilmiş ve ücret alma hakkı bulunan işci ve sair kişiler, şirketten olan alacaklarına ilişkin taleplerini topluca yapabilirler. Toplu halde yapılacak alacak taleplerine, alacak talebini yapan kişilerin adları ve kendilerine ödenmesi gereken miktarları gösteren ve 1933 Şirketler (Tasfiye) Tüzüğü’ne ek birinci cetvelde yer alan Form № 2’ye uygun şekilde tanzim edilecek bir cetvel iliştirmelidirler. Topluca yapılacak talepler de, 1933 Şirketler (Tasfiye) Tüzüğü’ne ek birinci cetvelde yer alan Form № 1’e uygun olarak tanzim edilen ve alacağı doğrulayan bir yemin takriri ile desteklenmelidir ve mutlak surette alacaklının veya yetkili temsilcisinin açık adresini ihtiva etmelidir.

Vekil vasıtasıyla yapılacak başvurulara vekaletnamenin aslı ve avukat marifetiyle yapılacak başvurulara da usulüne uygun tanzim ve tevdi edilmiş avukat tutma varakaları eklenmelidir.

Alacak talebini 18Kasım 2016 tarihine değin Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi’ne iletmemiş olan alacaklılar haklarını kaybedeceklerdir.

Alacak talepleri (borç ispatları) kabul edilenler ile reddedilenlere, haklarında verilen karar, alacak taleplerine ekli yemin varakalarında belirtilen adreslere iadeli taahhütlü posta marifetiyle  bildirilecektir. Ayrıca, bu kararlar Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi ilan panosu ile dairenin  web sayfasında da ilan edilecektir.

Alacak talebi kabul edilenlerden oluşan Alacaklılar Listesi 15 Ocak 2017 ile 31Ocak 2017 tarihleri arasında Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi ilan panosu ile dairenin web sayfasında da ilan edilecek olup bu surette yapılacak duyurular geçerli tebliğ olarak kabul edilecektir.

Tasfiye Halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları Şirketi Ltd. Birinci Alacaklılar Toplantısı, 17Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olup, bu toplantının yer ve saati ile bu toplantıya nasıl katılım sağlanacağı daha sonra duyurulacaktır.”

 

TAK.


Benzer Haberler

Mağusa’nın en güzel balkonu ve en güzel bahçesi seçildi

TAK

CÖŞ’ten 2 ayrı eve operasyonda 8 tutuklu!

Voice Kıbrıs Haber

Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis’e sevk edildi

TAK

YDÜ’de üç gün sürecek olan “Mezuniyet Şöleni” 24 Haziran’da başlıyor

Voice Kıbrıs Haber

Zanlının 33 ayrı sabıkasından 15’i uyuşturucu!

Voice Kıbrıs Haber

Tahsil ettiği paraları mal sahibine teslim etmeyip çaldı!

Voice Kıbrıs Haber