Politika

“Güncel Eğitim Sistemleri Sorunları ve Öğretmen Çalışma Koşulları” Masaya Yatırıldı

ogretmenler

Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) ve Eğitim Enternasyonali (EI) üyesi Kıbrıslı Türk öğretmen sendikaları KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN ve Kıbrıslı Rum öğretmen sendikaları OELMEK, POED ve OLTEK ortak organizesiyle, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla dün akşam, ara bölgedeki Fulbright Center’de, seçilmiş kurullara yönelik “Güncel Eğitim Sistemleri Sorunları ve Öğretmen Çalışma Koşulları” konulu panel gerçekleştirildi.

KTOEÖS’den yapılan açıklamaya göre, panelde 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle toplanan 6 öğretmen sendikasından yetkililer, her iki toplumda eğitimde yaşanan sorunlar, öğretmen çalışma koşullarının durumu ve çözüm önerileri konusunda sunum gerçekleştirdi.Panelde sırasıyla OLTEK Başkanı Michalis Tsiarlistos, DAÜ-SEN Başkanı A. Tarık Timur, OELMEK Genel Sekreteri Valentina Salte, KTOEÖS Genel Sekreteri Vedat Tek, KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş ve POED Genel Sekreteri Apostolos Apostolides konuşma yaptı.

OLTEK Başkanı Michalis Tsiarlistos konuşmasında, Kıbrıs’ın güneyinde mesleki eğitimde ve okullarda yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değindi. Kıbrıs’ın güneyinde ekonomik kriz dönemi sonrasında meslek okullarında öğrenci yığılması yaşandığını, okulların yetersiz kaldığını, çıraklık eğitiminin ise ancak okullarda öğleden sonra yapılabildiğini belirten Tsiarlistos, çözüm olarak her ilde yeni birer meslek okulunun açılmasının gerekliliğini vurguladı.

DAÜ-SEN Başkanı A. Tarık Timur, Kıbrıs’ın kuzeyinde yükseköğrenimde ülke sorunlarına çözüm önerileri sunacak verimli araştırmaların yoksunluğuna, eğitimde ticarileşme ve nitelik sorununa, öğrencilerin üniversiteleri lise devamı olarak görmesinde yaşanan sıkıntılara değindi. Timur ayrıca, “yükseköğretimde yanlış ve plansız oluşturulan devlet politikalarını irdeleyerek, bu sektörde yaşanan emek sömürüsüne çözüm olarak örgütlülüğün gerekliliğini” dile getirdi.

OELMEK Genel Sekreteri Valentina Salte, kriz döneminde öğretmenlerin maaş ve emeklilik haklarında ağır kayıplar yaşandığını, hükümetin sosyal diyaloğu bitirdiğini, hakların geliştirilmesi yönünde mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ve birçok öğretmenin eşit çalışma koşulları ile istihdam edilmeleri sorumluluklarının olduğunu kaydetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Vedat Tek ise, Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitimde özelleştirme, dini muhafazakârlaştırma politikalarının hız kesmeden sürdüğüne, “hükümetlerin; kamusal, nitelikli, bilimsel eğitimden vazgeçtiğini, TC ile paralel eğitim sisteminde toplumsal ihtiyaçlara cevap vermediğine” değindi. Öğretmenlerin çalışma koşullarında yaşanan en büyük sıkıntının, 2008 sonrası “Göç Yasası” olarak tanımlanan yasa altında istihdam edilen öğretmenlerin % 40 oranında daha düşük maaşla çalıştırılarak birçok haklarının gasp edilmesi olduğunu belirten Tek, öğretmen statüsünün yükseltilmesi ve her çocuğa eşit fırsat tanıyan kamusal, nitelikli, bilimsel eğitim verme hedefiyle hükümetlerin politika geliştirmesi için sendikaların baskı unsuru olmaya devam etmesi gerekliliğini vurguladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, genelde eğitimde yaşanan sıkıntıların benzeştiğini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın işlevsiz ve plansızlığının eğitimde kaos yaratmakta olduğunu savundu. Devlet bütçesinden eğitime ayrılan payın 2014 yılında % 13.66 iken, 2016 yılında % 11,24’e düştüğünü, öğretmen başlangıç maaşının 700 Euro olduğu, okulların ise sıfır bütçe ile eğitim vermesinin mümkün ve sürdürülebilir olmayacağını kaydetti. Maviş, bir öz eleştiri yaparak öğretmen sendikalarının işbirliklerini ve dayanışmalarını daha da geliştirmeleri gerekliliğine vurgu yaparak, Kıbrıs sorununun çözümü sürecinde öğretmen sendikaları olarak kendilerine büyük görevler düştüğünü, sadece çözüm sürecinde değil, birleşik bir Kıbrıs’ta eğitimin rolünün önemi göz önünde bulundurularak, çözüm sonrası nasıl bir eğitim sistemi oluşturmak istendiğinı ve bu yönde kararlılıkla çalışılması gerekliliğini ifade etti.

POED Genel Sekreteri Apostolos Apostolides de, son zamanlarda Kıbrıs’ın güneyinde öğretmenlerin istihdam durumuna ilişkin konularda çok kritik ve tamamen olumsuz gelişmeler yaşandığını, öğretmenlerin güvencesiz, yarı zamanlı çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu, öğretmenler arası eşitsizlik ve gelir dengesizliğin giderek kangren haline geldiğini, bunun neticesinde ise eğitimin kalitesinin düştüğünü belirtti. Apostolides, bu noktada öğretmen sendikalarının tepki göstermeye, öğretmenlerin mesleki statüsünün geliştirilmesi için ortak politikaların geliştirilmesi için mücadele ve dayanışma içerisinde olmaları gerekliliğine vurgu yaptı.

Panelin ardından sendikaların üyelerine yönelik Dayanışma Evi’nde kokteyl düzenlendi.

tak


Benzer Haberler

Akıncı’nın, Tatar ile ilk görüşmesi yarın…

Voice Kıbrıs Haber

‘Sorumluluk bilinci ve sağduyuyla çalışmaya devam edeceğiz’

“Türkiye şu reformları yapın dediği için suçlu mu?”

‘Üretici bireysel borçlandı ancak kefili TÜK’

Uluçay, yeni yasama yılı nedeniyle mesaj yayımladı

Voice Kıbrıs Haber

İsrail Başbakanı Netayahu: Paris’te Düzenlenen Ortadoğu Barış konferansı “Saçma”