Enerji İşbirliği Protokolünün İçeriği Açıklandı - Voice Kıbrıs Haber
Politika

Enerji İşbirliği Protokolünün İçeriği Açıklandı

atun_albayrak

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan enerji alanındaki işbirliği anlaşmasının amacı, tarafların uzmanlıklarını ve gelişim ihtiyaçlarını göz önünde tutarak taraflar arasında enerji alanında işbirliğinin karşılıklı anlayış temelinde geliştirilmesini teşvik etmek olarak saptandı.

Anlaşma, tarafların ulusal mevzuatları çerçevesinde enerji alanında ikili, bilimsel, teknik, teknolojik, yasal, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini; tarafların özellikle her iki ülkenin enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasında ortaklığı güçlendirme yoluyla bilgi ve uzmanlık değişimini teşvik etmeyi içeriyor.

İşbirliği anlaşmasının üçüncü maddesinde ise tarafların petrol, doğalgaz, elektrik, enerji arz güvenliği ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanında projeler ve işbirliğini geliştirmeyi teşvik etme niyetinde olduklarına vurgu yapılıyor.

Buna göre taraflar arasında elektrik altyapısının tesisi, işletilmesi, rehabilitasyonu ve elektrik iletimi alanında ortak projelerin tespiti ve geliştirilmesi;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında deniz geçişi ile elektrik arz güvenliğini sağlamak ve çeşitli ekonomik enerji kaynaklarına ulaşımı sağlamak amacıyla enterkonnekte sistem kurulması;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi;

Enerji alanı ile ilgili seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlenmesi;

Enerji alanındaki mevzuatlarınve ülke uygulamalarının gözden geçirilerek mevzuat uyumlaştırılmasına yönelik ortak çalışmaların yürütülmesi;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde enerji ile ilgili kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi ve desteklenmesi Ekonomi bve Enerji Bakanlığında akaryakıt birimi laboratuvarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması;

Tarafların ilgili ulusal mevzuatlarına uygun şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi, üretilmesi ve gerekli altyapıların tesis edilmesi konularında ortak projelerin geliştirilmesi, bu hususlarda eğitim programlarının düzenlenmesi ile bilgi, tecrübe ve uzmanlık değişimiyle ilgili varılan mutabakata uygun olarak bu konularla ilgili detayları düzenleyen anlaşmaların en kısa zamanda imzalanması ve söz konusu projelerin veya çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması hususunda azami gayreti göstermeleri;

Taraflar, bu anlaşma kapsamında işbirliğinin bir parçası olarak taahhüt altına alınan herhangi bir program veya projenin uygulanmasına ilişkin koşullar üzerinde ayrı bir anlaşma ile mutabakata varacaktır.

Anlaşmada ortak enerji çalışma gruplarının görevleri ise şöyle belirlendi:

1- Taraflar uygun görülmesi halind eortak enerji çalışma grubu oluşturacak

2- Bu grupta ilgili bakanlıkların kurum ve kuruluşların temsilcileri ve uzmanları yer alacak.

3- Ortak enerji çalışma grubu her yıl iki ülkeden birinde toplanacak.

4- Gerekli olması halinde geçici ve özel gruplar da oluşturulabilecek. Bu özel gruplar devlet veya özel sektör temsilcilerinden oluşacak.Benzer Haberler

Başa dön tuşu