Politika

Dayanışma: Ombudsman Artopus Ajans Usulsüzlüğünü Açıkladı!

dayanisma

Dayanışma’nın geçtiğimiz ay gündeme getirdiği AB Koordinasyon Merkezi ve Artopus Ajans konusuyla ilgili Yüksek Yönetim Denetçisi raporu açıklandı.

Dayanışma aktivisti Hasan Yıkıcı’nın yapmış olduğu başvuruya bugün cevap veren Yüksek Yönetim Denetçisi yayınladığı raporda ” madde 6(1)’e göre Sayın Kudret Akay bir kamu görevlisi değildir. Sayın Kudret Akay kamu görevlisi olmadığı gibi “Sözleşmeli Personel” tanımına uyan birisi değildir ve/veya Yasanın bu tanımı Sayın Kudret Akay’ı kapsamamaktadır” denildi.

Raporun devamında “Netice itibariyle, Sayın Kudret Akay ile yapılan Hizmet Sözleşmesinin Artopus Ajans Ltd’in Ana Sözleşmesi ve Tüzüğüne, E-1231/2003 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ve 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesine aykırı olduğundan iptal edilmesi gerekmektedir” vurgusunda bulunuldu.

İşte Dayanışma’dan yapılan açıklamanın tamamı:

Dayanışma Adil bir Kıbrıs talep ediyor ve bunun için mücadele ediyor. AB Koordinasyon Merkezi ve Artopus Ajans konusunu gündeme getirerek başlattığımız mücadeleye, Yüksek Yönetim Denetçisine yapmış olduğumuz başvuru ile devam etmiştik. Ombudsman başvurumuzun sonucu resmi olarak açıklanmıştır. Hukuk devletine yaraşır bir biçimde hükümeti gerekeni yapmaya davet ediyoruz.

07.10.2016 tarihi itibarı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne Dayanışma Aktivisti Hasan Yıkıcı vasıtası ile yapmış olduğumuz, 1 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan H(K-I) 372-2016 sayılı Bakanlar Kurulu kararı tahtında, “Bakanlar Kurulu’nun, KKTC Başbakanlığı’nın, Avrupa Birliği ilişkileri konusunda Danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyması nedeniyle ihtiyaç duyulan Danışmanlık hizmetinin 24 Haziran 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca Artopus Ajans Ltd’den hizmet satın alınması” işleminin hukuka uygunluğu hususundaki başvurumuz , Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın da aynı konuda ve benzer nitelikli başvurusu ile birlikte değerlendirilmiş ve konu ile ilgili olarak Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı tarafından bir rapor hazırlanmıştır.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın 07.10.2016 tarihli raporunda, KKTC Başbakanlığı’nın AB Koordinasyon Merkezi’ne Danışmanlık için, Artopus Ajans Ltd’den almış oldukları hizmet alımının hukaka aykırı ve gayrı yasal olduğu tespitine varılmıştır. Özetle işbu tespitler aşağıdaki gibidir;

 • Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin sekreteryasında görev ifa etmek üzere Başbakanlık Sözleşmeli Personel Kadrosunda istihdam edilmeyen Sayın Kudret Akay’ın KKTC Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin Başkanlığını yürütmesi Bakanlar Kurulu kararına aykırıdır ve/veya bu kişinin bu görevi yürütmesi mezkur Bakanlar Kurulu kararına aykırılık teşkil etmektedir. KKTC Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin Bakanlar Kurulu  kuruluş kararının  3’üncü maddesinde Merkez sekreteryasını yürütmek amacıyla iyi derecede İngilizce lisanına vakıf ve Avrupa Birliği konularında  bilgisi olan sözleşmeli personelin Başbakanlık Sözleşmeli Personel kadrosundan istihdam edilmesi gerekmektedir.
 • Kudret Akay bir Sosyolog’dur. Avrupa Birliği konusunda ve/veya Avrupa Birliği müktesebatı ve/veya Avrupa Birliği mevzuatı konusunda bir uzmanlığı ve/veya bu uzmanlığın gerektirdiği tecrübesi yoktur. Artopus Ajans Ltd’in Ana Sözleşmesi ve Tüzüğü’de her türlü ticaret ile iştigal edebileceği açıkça belirtilmiştir. Ancak söz konusu şirketin amaçları arasında Avrupa Birliği konusunda Danışmanlık yapabileceği yoktur. Bir şirketin amaçları ve yetkileri çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir.  Şirket Ana Sözleşmesi Artopus Ajans Ltd’e veya Sayın Kudret Akay’a bu görevi yürütmesi için herhangi bir  yetki vermemektedir. Şirket Ana Sözleşmesi, mezkur şirkete veya Sayın Akay’a bu konuda herhangi bir yetki vermediğine göre, Artopus Ajans Ltd. bu görevi yürütemez. Artopus Ajans Ltd.  bunu yapmakla Şirketin amaçlarına aykırı davranmıştır. Bu nedenle Şirketin Avrupa Koordinasyon Merkezi’ne Danışmanlık yapması ultra vires’dir veya şirket yetkilerini aşmış olması nedeniyle geçersiz ve/veya gayri yasaldır.
 • 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 6(1) maddesine istinaden kamu hizmetleri, sürekli personel, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülür. Söz konusu Yasanın  6(2) maddesi “Sözleşmeli Personel’i özel bir meslek ve uzmanlık öğrenim ve bilgisini gerektiren, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi gibi belirli ayrıklı görevlerde kurumların, bu Yasadaki esaslara uygun olarak kuruluş ve görev yasaları veya tüzüklerinden alacakları yetkiye dayanılarak geçici süreli ve sözleşme ile çalıştıracakları yerli ve yabancı kişiler olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre veya madde 6(1)’e göre Sayın Kudret Akay bir kamu görevlisi değildir. Sayın Kudret Akay kamu görevlisi olmadığı gibi “Sözleşmeli Personel” tanımına uyan birisi değildir ve/veya Yasanın bu tanımı Sayın Kudret Akay’ı kapsamamaktadır. Yine Sayın Kudret Akay bir Bakanlık’ta ve/veya İdare’ye bağlı bir kurum ve/veya kuruluşta çalışmamaktadır. E-1231-2003 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ve 7/1979 sayılı Kamu Görevliler Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca kamu hizmetinde olmayan Sayın Kudret Akay AB Koordinasyon Merkezi’ne Danışmanlık hizmeti veremez veya AB Koordinasyon Merkezi’nde bu görevi yürütemez. Bu çerçevede KKTC Başbakanlığı bu konuda özel bir şirketten Danışmanlık hizmeti alamazdı. KKTC Başbakanlığı’nın ihtiyaç duyulan Danışmanlık hizmetini var olan mevcut kurumlarından herhangi bir ücret ödemeden alması gerekirdi.
 • Kudret Akay ile yapılan Hizmet Sözleşmesinin Artopus Ajans Ltd’in Ana Sözleşmesi ve Tüzüğüne, E-1231/2003 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ve 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesine aykırı olduğundan iptal edilmesi gerekmektedir.

artopussssss-1

İşbu gelinen noktada Dayanışma olarak KKTC Başbakanlığı ve  Bakanlar Kurulu’nu, Hukuk Devletine yakışır bir şekilde Artopus Ajans Ltd’den hizmet alımına ilişkin sözleşme ve ilgili bakanlar kurulu kararını fesh ve iptal etmeye çağırıyoruz. Yine işbu hizmet alımı sözleşmesinin feshi sebebi ile doğacak olası her türlü mali zararıda, İyi İdare Yasası tahtında idari kararı üreten mercilerin karşılaması gerektiğini hatırlatır, dayanışma olarak meselenin takibini yapmayı  borç bildiğimizi belirtiriz.

Rapordan satır başları:

 • Sayın Kudret Akay’ın işveren sıfatı ile veya işveren sigortası olarak Sosyal Sigortalar Dairesine 86,000 Türk Lirası prim borcu bulunmaktadır.
 • Sayın Kudret Akay 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası tahtında istihdam edilmiş sözleşmeli bir personel değildir. Bu durumda Merkezin sekreteryasında görev ifa etmek üzere Başbakanlık Sözleşmeli Personel Kadrosunda istihdam edilmeyen Sayın Kudret Akay’ın KKTC Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin Başkanlığını yürütmesi Bakanlar Kurulu kararına aykırıdır ve/veya bu kişinin bu görevi yürütmesi mezkur Bakanlar Kurulu kararına aykırılık teşkil etmektedir.
 • Sayın Kudret Akay bir Sosyolog’dur. Avrupa Birliği konusunda ve/veya Avrupa Birliği muktesebatı ve/veya Avrupa Birliği mevzuatı konusunda bir uzmanlığı ve/veya bu uzmanlığın gerektirdiği tecrübesi yoktur.
 • Şirket Ana Sözleşmesi, mezkur şirkete veya Sayın Akay’a bu konuda herhangi bir yetki vermediğine göre, Artopus Ajans Ltd. bu görevi yürütemez. Artopus Ajans Ltd.  bunu yapmakla Şirketin amaçlarına aykırı davranmıştır. Bu nedenle Şirketin Avrupa Koordinasyon Merkezi’ne Danışmanlık yapması ultra vires’dir veya şirket yetkilerini aşmış olması nedeniyle geçersiz ve/veya gayri yasaldır.
 • Artopus Ajans Ltd’in Şirket Ana  Sözleşmesinde AB ve/veya Uluslararası ilişkiler ve/veya AB hukuğu gibi faaliyet alanlarının Sözleşmede olmaması ve/veya yer almaması nedeniyle “Danışmanlık” hizmetini eklemiş olsalar dahi yapılan hukuki bir işlemin veya kararın geriye dönük bir şekilde geçerli olmayacağı gerçeğine istinaden  gayri yasal olan bu durumu yasal hale getirmek için yeterli olmayacaktır.
 • Sayın Akay Şirket Ana Sözleşmesini ve Tüzüğünü tadil etmek istediklerini ancak buna fırsatları olmadığını belirtmiştir. Artopus Ajans Ltd’in Şirket Ana  Sözleşmesinde AB ve/veya Uluslararası ilişkiler ve/veya AB hukuğu gibi faaliyet alanlarının Sözleşmede olmaması ve/veya yer almaması nedeniyle “Danışmanlık” hizmetini eklemiş olsalar dahi yapılan hukuki bir işlemin veya kararın geriye dönük bir şekilde geçerli olmayacağı gerçeğine istinaden  gayri yasal olan bu durumu yasal hale getirmek için yeterli olmayacaktır.
 • Bu tanıma göre veya madde 6(1)’e göre Sayın Kudret Akay bir kamu görevlisi değildir. Sayın Kudret Akay kamu görevlisi olmadığı gibi “Sözleşmeli Personel” tanımına uyan birisi değildir ve/veya Yasanın bu tanımı Sayın Kudret Akay’ı kapsamamaktadır.
 • Netice itibariyle, Sayın Kudret Akay ile yapılan Hizmet Sözleşmesinin Artopus Ajans Ltd’in Ana Sözleşmesi ve Tüzüğüne, E-1231/2003 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ve 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesine aykırı olduğundan iptal edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz


Benzer Haberler

Kızılyürek Akdoğan’ı ziyaret etti

Voice Kıbrıs Haber

Sendikal Platform: Federasyonun Destekçisi Olmaya Devam Edeceğiz

Sucuoğlu: Seçimin ardından kaos yaşandı

Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Altuncuoğlu YDP’ye katıldı

SysAdmin

“Yaraları sarmak için birlikte çalışmaya kararlıyız”

Voice Kıbrıs Haber

Fotiou: “Kayıp kişiler için var olan tanıklıklar 42 yıl sonra hala daha değerlendirilmedi”

Voice Kıbrıs Haber