"Anayasa Mahkemesi'ne iptal davamızı gönderdik" - Voice Kıbrıs Haber
FeaturedKIBRIS

“Anayasa Mahkemesi’ne iptal davamızı gönderdik”Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin uzatılması konusunun Anayasa Mahkemesine götürülmesine karar verdiklerini ve dava dosyasının, Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk eli ile 24 Nisan Cuma günü Anayasa Mahkemesine e-mail yolu ile gönderildiğini açıkladı.

Arıklı yaptığı açıklamada, Öztürk’ün, yarın da başvuruyu mukayyitliğe dosyalayacağını vurguladı.

“Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı’nın görev süresinin dolduğu gündür” diyen Arıklı şöyle devam etti:

“ Meclisimiz, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum sebebi ile 26 Nisan tarihinde seçimlerin yapılamayacağını düşünmüş ve Anayasaya aykırı bir şekilde de olsa seçimlerin ertelenmesi kararını almıştı. Ne var ki Meclisimiz seçimlerin ertelenmesi ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanının görev süresini de uzatma kararı almıştı. Meclisin bu yönde karar alıp alamayacağı apayrı bir tartışma konusudur. Bize göre, Meclisin Anayasanın 99. Maddesi gereği görev süresi biten bir şahsın görev süresini uzatmaya hakkı ve yetkisi yoktu. Çünkü Anayasanın 104.Maddesi ‘Herhangi bir nedenle Cumhurbaşkanlığının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Cumhuriyet Meclis Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder’ demekteydi.

Doğrudur, 104.Madde Meclis Başkanının vekalet süresini 45 gün ile sınırlamaktadır. Bu durumda Meclis Sayın Akıncının görev süresini uzatmak yerine, Meclis Başkanının vekaletini uzatmayı düşünmeliydi. Görev süresi bitmiş sivil hayata dönmüş bir vatandaşa Cumhurbaşkanlığı görev tevdi etmek yerine, görevi devam eden seçilmiş bir Meclis Başkanının bu görevi uzatmalı da olsa yerine getirmesi, çok daha hukuka ve etik kurallara uygun olurdu.”

Arıklı,  Anayasaya aykırı olduğunu savunduğu uzatma kararının, Cumhurbaşkanını ‘Atanmış Cumhurbaşkanı’ pozisyonuna düşüreceğini ve bu tarihten sonra Cumhurbaşkanının yaptığı her icraat, verdiği her demecin tartışılır hale geleceğini ileri sürdü.

Erhan Arıklı şöyle dedi:

“ Bu durum Sayın Cumhurbaşkanına da haksızlık olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı Meclisten; ‘Benim görev süremi uzatın’ diye bir talepte bulunmamışken, onu kendi istemediği bir konuma sokmak haksızlık olacaktır.

Parti yönetimimiz, Hukukçularımızla uzun süredurumu müzakere etmiş ve netice itibari ile konunun Anayasa Mahkemesine götürülmesine karar vermiştir. Dava dosyamız, Genel Başkan Yardımcımız Enver Öztürk eli ile 24 Nisan 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesine e-mail yolu ile gönderilmiştir. Sayın Öztürk, yarın da başvurumuzu mukayyitliğe dosyalayacaktır.

Kamuoyunun şunu bilmesinde fayda görüyoruz. YDP, seçimlerin ertelenmesine karşı değildir. YDP Sayın Cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılmasına karşıdır. Çünkü YDP bu konuda Anayasada bir boşluk olduğuna inanmamaktadır. En doğru kararı şüphesiz Anayasa Mahkemesi verecektir.

Anayasa Mahkememizin bu konuyu acil olarak ele alıp neticelendireceğini umut ediyoruz.”

(TAK)

Benzer Haberler

Başa dön tuşu