Anastasiades: Diyaloğun yeniden başlaması “cesur bir karar” - Voice Kıbrıs Haber
KIBRIS

Anastasiades: Diyaloğun yeniden başlaması “cesur bir karar”

Müzakerelerin Mont Pelerin’de kaldığı yerden yeniden başlamasının “bir korkaklık kararı değil, bir cesaret kararı” olduğunu açıklayan Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades, müzakerelerin yeniden başlamasının önünü kesecek suç ortaklığının engellenmesinin bir görev olduğunu söyledi.

Pazartesi akşamı Lefkoşa’da Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkanı  (EEC) Georgios Dassy’nin onuruna verilen yemekte konuşan Lider, çıkmazın uzatılmasının beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini ve “ağırlığının, temel ilke ve değerleri terk etmeden, müzakerelerin canlı kalması sorumluluğu altından olanların üzerine düşeceğini” ifade etti.

Metin dışı referanslarında, Lider, “seçeneklerin, durgunluk ve çıkmazın devamı ile her zaman temel ilkeler şartıyla diyaloğun devamı” arasında olduğunu belirtti. Verimli bir diyalog ve Ankara’nın da ifade ettiği olumlu deyimler aracılığıyla, müzakerelerin devam etmesi ve bunun sonucunda yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm için gerekli koşulların yaratılması umudunu dile getirdi.

Lider “Mademki 1977 yılında ülke liderliği, Yunanistan ile işbirliği içinde Kıbrıs sorununun sadece diyalogla çözülebileceğine karar verdi, bu, her lidere, çözüme ulaşmak amacıyla gerekli koşulların oluşturulması için yapılması gereken her şeyi yapmasını dikte etmektedir” dedi.

Lider,  AB’nin çözüm çabalarına katılımına da değinerek, bunun, Avrupa devleti ile tamamen uyumlu olması gereken her şeyi, garanti altına aldığını ve bu devletin, modern ve diğer üye ülkelerle uyum içinde adım atacağını belirtti.

Anastasiades, önümüzdeki haftalarda, her iki toplumun beklenti ve kaygılarına yanıt verecek bir planın bulunması umuduyla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Lider, uzun yıllar süren işgal sonucu ortaya çıkan duyarlılık ve kaygılardan dolayı, Kıbrıslı Rumların beklentilerine karşılık vermeyecek bir çözümün halka sunulmayacağını bir kez daha yineledi.

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades, konuşmasına devamla, son bir kaç yıldır, BM’nin gündeminde bulunan Uluslararası bir soruna çözümün “bir umut feneri oluşturacağını”, Kıbrıs’ı “bir istikrar modeli-ülkesine” dönüştüreceğini aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerini olumlu yönde güçlendireceğini belirtti.
Kıbrıs sorununa çözüm için şevk ile çalışacağını ve bu hedefin başarılı olma olanağı olduğunu dile getirdi. Bunun tek koşulunun, müzakere sürecinin verimli olması yönünde Türkiye’nin de belirli adımlar atarak ilerlemesi olduğuna dayalı olduğunu söyledi.

Çözümün, ülke ve halkını yeniden birleştirmesi, modern ve etkili bir AB ve BM üyesi ülkenin, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü garanti altına alınmasına, tüm yasal vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin sağlanmasına dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Anastasiades, kendine göre, çözümün, Kıbrıs’ı işgal askerlerinden ve üçüncü ülkelerin çağ dışı garantilerinden muaf tutması ve adayı uluslararası bir barış modeline dönüştürmesine dayalı olması gerektiğini söyledi.

Yemekten önce, Avrupa Parlamentosu Temsilcisi ve EEC desteğiyle, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi tarafından “AB’ nin Sosyal Boyutu” adlı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Etkinliğin iletişim Sponsorları Kıbrıs Haber Ajansı (KHA) ve Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (RIK) idi.

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades, Avrupa’nın, yeni iş alanlarının yaratılması, işsizlik oranının aşamalı olarak azalması ve kalkınma ritmine geri dönmüş olmasına rağmen, tarihsel yüksek işsizlik boyutları, büyük eşitsizlikler, yoksulluk ve sosyal dışlanmalar gibi “ciddi toplumsal sorunlar ve zorluklarla karşı karşıya olmaya devam ettiğini” söyledi.

Sosyal yönetimin güçlendirilmesi gerektiğini belirten, Anastasiades, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi için, istihdam politikaları ve Sosyal Politikaların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Son yıllarda, Kıbrıs’ta işsizlik göstergelerinde bir iyileşme sergilendiğini, bunda, hükümetin izlediği kalkınma önlemelerinin ve toplumdaki savunmasız gruplara verdiği destek ve halkın fedakârlıklarından iş ve sendika sektörünün esnekliğinden kaynaklandığına işaret etti.

Anastasiades, Hükümetin sosyal politikasının öncelikleri arasında, işsizlerin hareketlendirilmesi, özellikle genç işsizlerin sayısının daha çok azaltılması, belirli nüfus gruplarına faydalardan çok, daha fazla hizmetler sunulması ve Sosyal Refah Hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi olduğunu açıkladı.

kaynak: Kıbrıs Haber AjansıBenzer Haberler

Başa dön tuşu