FeaturedKIBRISVOI Özel HaberVoice Özel Röportaj

AKEL AP adayı Stavri Kalopsidiotou “Adanın yeniden birleşmesi tek seçenek”


AKEL adına Avrupa Parlamentosu Seçimlerine aday olan Stavri Kalopsidiotou, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin, Kıbrıslı Rum ve Türklerin geleceği için tek geçerli seçenek olduğuna inanıyor.
AKEL‘in önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki altı adayından biri olan uluslararası hukuk uzmanı olan Kalopsidiotou, Voice Kıbrıs Haber’e verdiği özel röportajda sol düşüncenin günümüz dünyasındaki önemini, aşırı sağcılıkla mücadele etmenin yollarını, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin nasıl sağlanabileceğini ve göçmenler ile LGBTQI+ gibi konular hakkındaki düşüncelerini anlattı.
Kalopsidiotou, bölgemizdeki çalkantılı savaşlardan bahsederek, hem Ukrayna hem de Gazze’de Avrupa hükümetlerinin ateşkes için etkili girişimler yapmadığını savundu.
Soru: Sizi siyasete katılmaya ne ikna etti?
Kalopsidiotou: Politika, ilerici, adil ve demokratik bir toplumsal sözleşmenin tam olarak gerçekleştirilmesine yönelik devlet-toplum ilişkilerini kavramsallaştırabileceğimiz bir çerçeve olarak nitelik taşıyor. Ben her zaman, her bir bireyin en uygun olduğu yerde, aktif olarak politikada yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye üye olduğu dönemde Avrupa Parlamentosu’nda çalıştım ve sonraki yıllarda AKEL’in Avrupa politika çalışmalarına katılımım kesintisiz olarak devam etti. Aynı zamanda, Kıbrıs sorunu, insan hakları, sosyo-ekonomik konular ve hukuk bilimi gibi günlük ilişkilerle ilgilendiğim dönemde, ortak kaygıları paylaştığımız insanlarla bir iletişim noktası olarak siyasette aktiftim ve eylemlere katıldım.
Soru: Bugünün dünyasında sizin için Sol ne demektir?
Kalopsidiotou: Uluslararası ilişkilerde yoğun askerileşmeye karşı, Kıbrıs sorunu, insan hakları, ekoloji, sürdürebilir kalkınma ve gelirin yeniden dağılımı gibi birçok kilit meseleye ilişkin tutumlarımız, günümüz dünyasında Sol’un neyi temsil ettiğini anlatıyor. Dünya topluluğu şu anda sol ve ilerici güçlerin adil, sürdürülebilir ve insan merkezli çözümler sunmaya çalıştığı yukarıdaki tüm sorunlarla ilgili olarak büyük zorluklarla karşı karşıyadır.
Soru: Kıbrıs’ta ve aynı zamanda Avrupa’nın başka bölgelerinde aşırı sağın yükselmesine karşı nasıl mücadele edebiliriz?
Kalopsidiotou: Kıbrıs ve AB’de daha insan merkezli politikalar için mücadele etmede, sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri, eşitsizlikleri ve ayrımcılığı hafifletmede, toplu sözleşmeler yoluyla AB ülkelerindeki tüm işçiler için eşit hakları güvence altına almada tutarlılık ve ısrar olmalıdır. Geleneksel sağ güçlerin faşist partilerle çok yönlü ilişkisini yerel DİSİ ve ELAM örneğiyle ortaya koymak yeterli değildir. Etnik, dini ve alternatif ‘üstünlük’ biçimlerinin ideolojik destekçileri tarafından korku ve ırkçılığın yayılmasına araç olduğu kanıtlanmış mevcut politikalarda gerçek bir değişiklik için çabalamaya devam edeceğiz. Bu da tüm ilerici güçlere ve halka yönelik bir çağrıdır.
Başlık : AKEL bu seçimlere ivme kazandıracak gibi görünüyor. Bu görüşe katılmıyor musunuz?
Kalopsidiotou: Bu, Başkanlık seçimlerinde elde edilen sonuçlarla ortaya çıktı ve halktan sürekli olarak aldığımız mesajlarla da pekiştiriliyor. Yaptığımız çalışmalarla, hem Avrupa hem de ulusal meselelere ilişkin teklifler sunarak ve pozitif bir gündem sunarak, bu umut verici ivmenin önümüzdeki seçimlerde de sonuç vereceği konusunda optimistim.
Başlık: Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin hâlâ mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?
Kalopsidiotou: Başka çaremiz yok. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin geleceği için tek geçerli seçenektir. Ancak olumlu gelişmelere ve girişimlere mutlaka ihtiyacımız vardır. BM’yi ve uluslararası toplumu kararlılığımıza somut olarak ikna etmenin tek yolu bu gibi göründüğünden ve Türkiye’nin iki devletli çözüme yönelik uzlaşmaz duruşunu test etmenin ve umarım hafifletmenin tek yolu olduğundan; bu durum, Kıbrıs sorununu yeniden müzakere yoluna sokma ve üzerinde mutabakata varılan çerçevede bir çözüm bulma ihtimalini tehlikeli biçimde baltalamaktadır.
Soru: Yeniden birleşme yönünde neler yapabiliriz?
Kalopsidiotou: Esas olarak iki devletli çözüm talep eden ve giderek daha fazla yeni bölücü oldubittilere yönelen Türk tarafının gelişen durumu göz önünde bulundurarak, anlamlı müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ne yapılması gerektiği üzerinde durmalıyız. AKEL, 2020 yılından bu yana Kıbrıs Rum liderliğinin ne yapacağına ilişkin olarak ısrarla dört sütuna dayalı devamlı olarak öneriler sunuyor.İki toplumlu, iki bölgeli Federasyon’un Guterres Çerçevesi’nin tutarlı bir şekilde kabul edilmesi kadar, siyasi eşitlikle de yeniden teyit edilmesi ve Kıbrıslı Türklerin federal organlara ve karar alma süreçlerine etkin katılımı konusunda yakınlaşmalar da dahil olmak üzere 2017 Konferansı sonunda elde edilen yakınlaşmalar, olmazsa olmazdır. Üçüncüsü ise, AB-Türkiye ilişkilerinin ötesinde, tamamen güncelliğini koruyan ve Türkiye için önemli bir motivasyon kaynağı olabilecek enerjinin yaygınlaştırılmasını da içeren kapsamlı bir pozitif gündemi benimsememiz gerekiyor. Ve son olarak, Kıbrıslı Türklerin uzun süredir devam eden sorunlarına çözüm getiren ve işbirliği kültürü yaratan Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) benimsenmesi ve uygulanmasından elde edilen olumlu sonuçları da göz ardı etmeyeceğiz.
Kıbrıslı Türklerin günümüzde sosyo-ekonomik durumu, kültürel ve ekonomik asimilasyon politikaları ve Türkiye’ye olan bağımlılığın artması gibi pek çok zorluklarla karşı karşıya olması, Kıbrıs Türk toplumunun birçok sorununu derinleştirmektedir. Yaşanan gerçekleri görmezden gelemeyiz.


Soru: Kıbrıs’ta göç konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Kalopsidiotou: Mülteci ve göçmen akışlarındaki artış gözle görülmektedir. İnsanlık tarihi boyunca güvensizlik, yoksulluk ve iklim değişikliği insanları hayatta kalma ve daha iyi yaşam koşulları arayışına yöneltti. Bugünlerde de benzer bir şey yaşanıyor. Tek bir farkla: Emperyalist savaşların yıkıcı sonuçlarını, çıkarları empoze etmenin bir aracı olarak deneyimleyen insanlık, ideolojilerin başkalarına üstünlük sağlamasına yönelik gericilik, uluslararası ilişkileri düzenlemeye yöneldi ve insan haklarının evrenselliğini tanıdı. Çoğunlukla uluslararası yasallığın sınırlarına varan parça parça yaklaşımın ve önceden alım politikalarının ısrarla sürdürülmesi kabul edilemez. Tam tersine, insanların kendi ülkelerinden kaçmalarına neden olan yıkıcı koşullardan ödün vermemeli. Aynı zamanda daha iyi kabul koşulları, daha hızlı ve hukuka uygun sınav prosedürleri sağlamalı, sonuç odaklı entegrasyon politikaları benimsemeli ve Dublin sistemi gerçek AB dayanışma politikalarıyla değiştirilmelidir.
Soru: LGBTİ sorunları ve eşcinseller arasındaki evlilik ile çocukların evlat edinilmesi konusunda fikriniz nelerdir?
Kalopsidiotou: Parti olarak kongre kararlarımızla LGBTQI+ bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığın sona ermesini önceliklerimiz arasına aldık. Bu, Temsilciler Meclisi’nde yürüttüğümüz siyasi birleşme hakkı ve sözde “dönüşüm terapilerinin” suç sayılması gibi çeşitli yasama girişimlerine de yansıyor. Aile kurma hakkının temelini oluşturan evlat edinme ve tüp bebek konusunda ayrımcılığa karşı güçlü bir destekleyici konumumuz vardır. LGBTQI+ topluluğunun hem uluslararası hem de Kıbrıs’ta resmi nikahla ilgili haklı talebini de aynı şekilde kabul ediyoruz.
Soru: Avrupa Parlamentosu’na seçilmeniz durumunda Kıbrıs’ın temsilcisi olarak önceliğiniz ne olacakt?
Kalopsidiotou: Kıbrıs sorunu şüphesiz önemini korumaya devam edecektir. Bizim ulusal sorunumuz, hem Kıbrıs’ta hem de Avrupa’da eylemlerimize yön veren pusuladır. Bunun dışında, AKEL ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol bir güç olarak, işçi haklarını genişletmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikaların ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması, güvence altına alınması ve daha sosyal bir Avrupa’yı gündemimizin üst sıralarına koymaya devam ederek, köken, inanç ve cinsel yönelim temelindeki her türlü ayrımcılığa karşı korumak ve son olarak Avrupalılardan oluşan alaycı bir yönetimin değil, AB’nin dış politikasını uluslararası hukuk temelinde yeniden yönlendirecek politikaların Avrupa halklarının yararına olacak şekilde uygulanmasına izin vermektir.

Voice Kıbrıs Haber 2024Benzer Haberler

Sanayiciden sağduyu çağrısı

TAK

Sterlin ve Euro hareketlendi

Voice Kıbrıs Haber

Zanlının 2 yerden daha hırsızlık yaptığı tespit edildi

Voice Kıbrıs Haber

KTEZO “Bütün bu toz duman içinde bu işten vurgun yapanlar hiç de az değildir”

TAK

Çavuş “Bu hafta 20 ton 880 kilogram et gelecek”

TAK

Naimoğulları “Hiçbir konuda uzlaşı yoktur, eylem devam ediyor”

TAK